Năm 2015

STT TÊN HỌC PHẦN LINK ĐCCT GHI CHÚ
1 XML và ứng dụng XML-VA-UNG-DUNG-2015  
2 Toán rời rạc TOAN-ROI-RAC-2015  
3 Tin học đại cương TIN-HOC-DAI-CUONG-2015  
4 Tin học căn bản TIN-HOC-CAN-BAN-2015  
5 Thương mại điện tử THUONG-MAI-DIEN-TU-2015  
6 Thiết kế web THIET-KE-WEB-2015  
7 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin PHAN-TICH-THIET-KE-HE-THONG-THONG-TIN-2015  
8 Mạng máy tính nâng cao MANG-MAY-TINH-NANG-CAO-2015  
9 Mạng máy tính MANG-MAY-TINH-2015  
10 Lập trình windows LAP-TRINH-WINDOWS-2015  
11 Lập trình web LAP-TRINH-WEB-2015  
12 Lập trình trên thiết bị di động LAP-TRINH-TREN-THIET-BI-DI-DONG-2015  
13 Lập trình mạng nâng cao LAP-TRINH-MANG-NANG-CAO  
14 Lập trình Java LAP-TRINH-JAVA-2015  
15 Lập trình hướng đối tượng LAP-TRINH-HUONG-DOI-TUONG-2015  
16 Kỹ thuật lập trình KY-THUAT-LAP-TRINH-2015  
17 Kiến trúc máy tính KIEN-TRU-MAY-TINH-2015  
18 Hệ điều hành HE-DIEU-HANH-2015  
19 Cơ sở dữ liệu 1 CO-SO-DU-LIEU-2015  
20 Công nghệ mã nguồn mở CONG-NGHE-MA-NGUON-MO-2015  
21 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật CAU-TRUC-DU-LIEU-VA-GIAI-THUAT-2015  
22 Bảo mật thông tin BAO-MAT-THONG-TIN-2015  
23 Công nghệ phần mềm (TC) CONG-NGHE-PHAN-MEM-2015  
24 Đồ họa máy tính (TC) DO HOA MAY TINH  
25 Xử lý ảnh và multi (TC) XU-LY-ANH-VA-MULTI-2015