Đội ngũ giảng viên

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT

Họ tên Năm sinh Giới tính Chức danh Học vị

Ngành Công nghệ thông tin

1

Nguyễn Quang Tấn 23/03/1955 Nam GV TS

2

Nguyễn Duy Tài 22/01/1979 Nam

GV

TS
3

Đỗ Thị Kim Dung

12/04/1983

Nữ

GV

ThS

4

Lê Thị Kim Phúc 02/10/1987 Nữ GV

ThS

5

Nguyễn Hữu Tiến 12/06/1992 Nam GV

ThS

6

Nguyễn Hoàng Minh Nhật 21/02/1989 Nam GV

ThS

7

Võ Quốc Tuấn

01/10/1978 Nam GV ThS

8

Lương Quốc Vũ

13/06/1992 Nam GV ThS

9

Lê Văn Sáng

30/10/1989

Nam

GV

CN

10 Lê Trung Thành 13/03/1995 Nam GV

CN

11 Nguyễn Thanh Hân 15/06/1996 Nam GV

CN

12 Lê Đức Anh 08/11/1988 Nam GV

CN