Hoạt động ngoại khóa

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CỦA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT Tên hoạt động Kế hoạch Bài tham luận Hình ảnh
1 Chương trình Tọa đàm PPGD của giảng viên Khoa CNTT năm 2014 Tải về Tải về Tải về
2  Chuyên đề Thiết kế Website bằng mã nguồn mở WordPress năm 2017 Tải về Tải về Tải về
3 Chương trình Tọa đàm Vai trò của giảng viên và PPGD tích cực năm 2017 Tải về Tải về Tải về
4 Chương trình Tọa đàm trao đổi pp giảng dạy giảng viên khoa CNTT năm 2018 Tải về Tải về Tải về
5 Chương trình Tọa đàm PPHTĐH và NCKH cho SV ngành CNTT năm 2019 Tải về Tải về Tải về