Thông báo sinh viên

Thông báo điều chỉnh thi kết thúc học phần

THÔNG BÁO (v/v điều chỉnh qui định về tổ chức thi kết thúc học phần đối với sinh viên hệ đại học chính quy trường Đại học Phan Thiết áp dụng từ học kỳ 1 năm học 2019-2020 trở về sau)   Căn cứ Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT …

Đọc tiếp »

Thông báo xét tốt nghiệp đợt 2 – Tháng 06/2019

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, Khoa Công nghệ thông tin thông báo đến sinh viên về thủ tục xét tốt nghiệp đợt tháng 06/2019 như sau: 1/ Đối tượng: Sinh viên đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo Quy định của Trường Đại …

Đọc tiếp »

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP Năm học 2019 – 2020         Năm học 2019 – 2020 gồm 52 tuần lễ, bắt đầu từ 12/08/2019 đến 09/08/2020 Học kỳ I: 22 tuần, bắt đầu từ ngày 12/08/2019 đến 12/01/2020 Học và thi kết thúc môn 22 tuần: từ ngày 12/08/2019 đến ngày 12/01/2020, trong đó: Nghỉ …

Đọc tiếp »

Thông báo xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

 THÔNG BÁO (V/v xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 06/2017) Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa và sinh viên về thủ tục xét tốt nghiệp đợt tháng 06/2017 như sau: 1. Đối tượng: Sinh viên đủ điều kiện để được công nhận …

Đọc tiếp »