Thông báo sinh viên

QUYẾT ĐỊNH CHUẨN THAM GIA NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI

   Khoa CNTT gửi các bạn Quyết định chuẩn tham gia ngày công tác xã hội, theo đó mỗi sinh viên cần tích lũy 15 ngày công ích theo chuẩn  trong quá trình học của mình (chi tiết xem file đính kèm)   Khi xét tốt nghiệp nếu không đủ …

Đọc tiếp »