Thông báo điều chỉnh thi kết thúc học phần

THÔNG BÁO

(v/v điều chỉnh qui định về tổ chức thi kết thúc học phần đối với sinh viên hệ đại học chính quy trường Đại học Phan Thiết áp dụng từ học kỳ 1 năm học 2019-2020 trở về sau)

 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-ĐHPT ngày 10/06/2019 về việc ban hành Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

Nhằm áp dụng đúng với quy chế đào tạo theo hệ thống  tín chỉ của Bộ giáo dục và đào tạo, bắt đầu từ học kỳ 1 năm học 2019-2020 trở về sau, Nhà trường chỉ tổ chức 1 kỳ thi kết thúc học phần. Sinh viên vắng mặt trong kỳ thi kết thúc học phần phải nhận điểm 0. Điểm trung bình học phần rơi vào điểm F thì sinh viên phải đăng ký học lại học phần đó ở các học kỳ tiếp theo.

Nhà trường thông báo để sinh viên được biết và thực hiện, nếu có khiếu nại xin liên hệ trực tiếp với Phòng QLĐT&CTSV.

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Văn bản chính thức đi kèm:

1/ Quyết định số 105/QĐ-ĐHPT ngày 10/06/2019 về việc ban hành Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ (Tải về)

2/ Thông báo số 05/TB-P.QLĐT ngày 01/08/2019 về việc điều chỉnh qui định về tổ chức thi kết thúc học phần đối với sinh viên hệ đại học chính quy trường Đại học Phan Thiết áp dụng từ học kỳ 1 năm học 2019-2020 trở về sau (Tải về)

Check Also

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.