admin

Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp năm 2017

Khoa Công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp chính quy năm 2017. Sau 4 năm tích cực học tập và nghiên cứu, dưới sự hướng dẫn của thầy cô, sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo, viết khóa luận và bước vào bảo …

Đọc tiếp »

Thông báo xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

 THÔNG BÁO (V/v xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 06/2017) Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa và sinh viên về thủ tục xét tốt nghiệp đợt tháng 06/2017 như sau: 1. Đối tượng: Sinh viên đủ điều kiện để được công nhận …

Đọc tiếp »