Thông báo xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

 THÔNG BÁO

(V/v xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 06/2017)

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa và sinh viên về thủ tục xét tốt nghiệp đợt tháng 06/2017 như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo Quy định của Trường Đại học Phan Thiết.

2. Thời gian: 

Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về Khoa từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/06/2017.

Khoa xét duyệt và chuyển hồ sơ kèm danh sách sinh viên xét tốt nghiệp về phòng Đào tạo trước ngày 17/06/2017.

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (dự kiến) 24/06/2017 trên website của Phòng tại địa chỉ:http://pdt.upt.edu.vn

  • 3. Lệ phí xét tốt nghiệp: 300.000 đồng/sinh viên.

Để xét và công nghận tốt nghiệp cho sinh viên đúng thời hạn, đề nghị sinh viên thực hiện theo đúng thời gian quy đinh trên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.