THÔNG BÁO TIẾP TỤC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN NGHỈ HỌC ĐẾN HẾT THÁNG 02-2020

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN NGHỈ HỌC

Thực hiên Công văn số 431/BGDĐT-GDTC ngày 14/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19, trường Đại học Phan Thiết thông báo:

– Tiếp tục cho sinh viên, học viên trường Đại học Phan Thiết nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đến hết tháng 02 năm 2020.

– Trong thời gian nghỉ học, đề nghị tất cả sinh viên, học viên thường xuyên cập nhật mọi thông báo của Nhà trường và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Thông tin bài viết:
http://upt.edu.vn/events/dieu-chinh-thoi-gian-nghi-hoc-do-dich-benh-covid-19/

 

Check Also

THÔNG BÁO KHỬ TRÙNG TOÀN BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT NGÀY 16-02-2020

Thực hiện theo công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 1 năm 2020 của Bộ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.