Get Adobe Flash player
Tin tức CNTT:
MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP
Lý thuyết xác xuất và thống kê 9/01/2017 2 8h00-9h30 Khóa 2015
Tiếng Anh 3 8/02/2017 4 14h00-15h30 Khóa 2015
Quản trị dự án CNTT 9/01/2017 2 8h00-9h30 DH13TH
Lý thuyết xác xuất và thống kê 9/01/2017 2 8h00-9h30 DH14TH
CD14TH
Hệ điều hành Unix 9/01/2017 2 14h00-15h30 DH13TH
Lập trình mạng nâng cao 11/01/2017 4 8h00-9h30 DH13TH
Lập trình trên thiết bị di động 11/01/2017 4 14h00-15h30 DH13TH
Cơ sở dữ liệu 2 12/01/2017 5 8h00-9h30 DH14TH
CD14TH
Cơ sở dữ liệu 2 12/01/2017 5 8h00-9h30 DH15TH
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 12/01/2017 5 14h00-15h30 DH15TH
Mạng máy tính 14/01/2017 7 14h00-15h30 DH15TH
Lập trình Windows 7/02/2017 3 14h00-15h30 DH14TH
Lập trình Windows 7/02/2017 3 14h00-15h30 CD14TH
Thiết kế Web 8/02/2017 4 8h00-9h30 DH14TH
Thiết kế Web 8/02/2017 4 8h00-9h30 CD14TH
Lập trình Web 8/02/2017 4 8h00-9h30 DH15TH
Phân tích, thiết kế hệ thống 8/02/2017 4 14h00-15h30 DH14TH
Phân tích, thiết kế hệ thống 8/02/2017 4 14h00-15h30 CD14TH

 

 

Sinh viên tiêu biểu

  Họ và Tên: Nguyễn Thị Trúc Mai MSSV: 1451010025    ...
Họ và Tên: Nguyễn Đức Huy MSSV:1451010021 Lớp: DH14TH Ngày sinh: ...
Họ và Tên: Đinh Quốc Hiếu MSSV: 1451010016          ...

Hộp thư liên hệ

THỐNG KÊ TRUY CẬP