Get Adobe Flash player
Tin tức CNTT:
TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Kỹ năng mềm 18/1/2017 4 8h00-9h30 DH13TH P.07
2 Kỹ năng mềm 18/1/2017 4 8h00-9h30 CD14TH P.07

Sinh viên tiêu biểu

  Họ và Tên: Nguyễn Thị Trúc Mai MSSV: 1451010025    ...
Họ và Tên: Nguyễn Đức Huy MSSV:1451010021 Lớp: DH14TH Ngày sinh: ...
Họ và Tên: Đinh Quốc Hiếu MSSV: 1451010016          ...

Hộp thư liên hệ

THỐNG KÊ TRUY CẬP