Get Adobe Flash player
Tin tức CNTT:
MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 14/01/2017 7 8h00-9h30 DH16TH P.02
Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 14/01/2017 7 8h00-9h30 CD16TH P.02
Toán cao cấp A1 17/01/2017 3 8h00-9h30 DH16TH P.07
Toán cao cấp A1 17/01/2017 3 8h00-9h30 CD16TH P.07
Tin học đại cương 7/02/2017 3 14h00-15h30 DH16TH P.05
Tin học đại cương 7/02/2017 3 14h00-15h30 CD16TH P.05
Tiếng Anh 1 9/02/2017 5 8h00-9h30 DH16TH P.04
Tiếng Anh 1 9/02/2017 5 8h00-9h30 CD16TH P.04

Sinh viên tiêu biểu

  Họ và Tên: Nguyễn Thị Trúc Mai MSSV: 1451010025    ...
Họ và Tên: Nguyễn Đức Huy MSSV:1451010021 Lớp: DH14TH Ngày sinh: ...
Họ và Tên: Đinh Quốc Hiếu MSSV: 1451010016          ...

Hộp thư liên hệ

THỐNG KÊ TRUY CẬP