Nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp

Nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên lớp DH13TH và CD14TH:

Thời gian: từ nay đến 11h00′ ngày 8/5/2017 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Văn phòng khoa CNTT

Check Also

Sinh hoạt công dân đầu khóa năm học 2019 – 2020

Ngày 15/08/2019, Khoa Công nghệ thông tin – trường Đại học Phan Thiết đã tổ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.