Môi trường học tập tại Khoa Công nghệ thông tin

Là một trong những khoa có bề dày lịch sử hoạt động lâu nhất, Khoa Công nghệ thông tin tự tin có một đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, đầy nhiệt huyết sáng tạo, có đạo đức và ý thức trách nhiệm cao.