Khoa CNTT – Trường Đại học Phan Thiết
Địa chỉ: 225 Nguyễn Thông Phú Hài – Phan Thiết – Bình Thuận
Email: khoa_cntt@upt.edu.vn
Điện thoại: 0252 6521 808