KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

Năm học 2019 – 2020

      

 Năm học 2019 – 2020 gồm 52 tuần lễ, bắt đầu từ 12/08/2019 đến 09/08/2020

  1. Học kỳ I: 22 tuần, bắt đầu từ ngày 12/08/2019 đến 12/01/2020

Học và thi kết thúc môn 22 tuần: từ ngày 12/08/2019 đến ngày 12/01/2020, trong đó:

  • Nghỉ lễ ngày Quốc khánh: Thứ 2, ngày 02/09/2019
  • Nghỉ Tết Dương lịch: Thứ 4, ngày 01/01/2020.
  1. Nghỉ Tết Nguyên đán:
  • Nghỉ Tết Nguyên đán 3 tuần (đối với giảng viên, sinh viên): từ Thứ 2, ngày 13/01/2020 (19.12 AL) đến hết Chủ nhật, ngày 02/02/2020 (09.01 AL).
  1. Học kỳ II: 22 tuần, bắt đầu từ ngày 03/02/2020 đến ngày 05/07/2020

Học và thi kết thúc môn 22 tuần:  từ ngày 03/02/2020 đến ngày 05/07/2020, trong đó:

  • Nghỉ lễ ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10.3 AL): Thứ 5, ngày 02/04/2020
  • Nghỉ lễ ngày Giải phóng Miền Nam: Thứ 5, ngày 30/04/2020.
  • Nghỉ lễ ngày Quốc tế lao động: Thứ 6, ngày 01/05/2020.
  1. Nghỉ hè:

Nghỉ hè 5 tuần (đối với sinh viên), từ ngày 06/07/2020 đến ngày 09/08/2020.

Check Also

TRUNG THU CHO EM [HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

TRUNG THU CHO EM là chương trình thiện nguyện hằng năm được tổ chức bởi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.