* GIÁ TRỊ

Gắn liền với tôn chỉ Tri thức – Đạo đức – Sáng tạo của nhà trường, giá trị cốt lõi của Khoa Công nghệ thông tin được xác định là: Kiến thức – Kỹ năng – Hội nhập.