Đội ngũ giảng viên

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ – GIẢNG VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

STT Họ và Tên Ngày sinh Giới tính  Học vị Ghi chú
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1 Vũ Thanh Hiền 01/01/1970 Nam TS
2 Nguyễn Hữu Trọng 02/02/1955 Nam TS
3 Đỗ Thị Kim Dung 12/04/1983 Nữ ThS
4 Lê Thị Kim Phúc 02/10/1987 Nữ ThS
5 Lê Thanh 29/04/1989 Nam ThS
6 Nguyễn Hữu Tiến 12/06/1992 Nam ThS
7 Nguyễn Hoàng Minh Nhật 21/02/1989 Nam ThS
8 Hà Văn Cử 10/03/1974 Nam ThS
9 Võ Quốc Tuấn 01/10/1978 Nam ĐH
10 Lê Văn Sáng 30/10/1989 Nam ĐH
11 Lương Quốc Vũ 13/06/1992 Nam ĐH
12 Nguyễn Thị Trúc Mai 10/01/1996 Nữ ĐH
13 Lê Trung Thành 13/03/1995 Nam ĐH