Thông báo sinh viên

Thông báo xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

 THÔNG BÁO (V/v xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 06/2017) Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa và sinh viên về thủ tục xét tốt nghiệp đợt tháng 06/2017 như sau: 1. Đối tượng: Sinh viên đủ điều kiện để được công nhận …

Đọc tiếp »