Get Adobe Flash player
Tin tức CNTT:

  • Họ và Tên: Đinh Quốc Hiếu
  • MSSV: 1451010016                               
  • Lớp: DH14TH                         
  • Ngày sinh: 25/05/1996
  • Chức vụ: Lớp phó               
  • Điểm tích lũy trung bình: 3.19                            
  • Hạnh kiểm: Tốt
  • Sở thích: Nghe nhạc, xem phim, nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ thông tin
  • Phong trào: Tham gia tích cực các phong trào của Khoa và Trường

 

Sinh viên tiêu biểu

  Họ và Tên: Nguyễn Thị Trúc Mai MSSV: 1451010025    ...
Họ và Tên: Nguyễn Đức Huy MSSV:1451010021 Lớp: DH14TH Ngày sinh: ...
Họ và Tên: Đinh Quốc Hiếu MSSV: 1451010016          ...

Hộp thư liên hệ

THỐNG KÊ TRUY CẬP